DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Nikogar JoJolkis
Country: Romania
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 8 July 2011
Pages: 139
PDF File Size: 3.27 Mb
ePub File Size: 16.88 Mb
ISBN: 504-5-22789-582-9
Downloads: 37229
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shadal

Een man naar het hart ook van Paul Claes, docent accounting aan de Vrije Universiteit.

Maar halverwege de jaren vijftig groeide de onvrede: Bij zijn overlijden in verscheen een boekje met door derden opgetekende herinneringen, onder de titel Pieter Lieftinck, Omdat D66 vooralsnog gos interesse toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Het kabinet wilde de uitgaven verhogen, maar de Kamer had er geen vertrouwen in dat zij voldoende waren gedekt. De godsvrede tussen confessionelen en sociaaldemocraten zorgde voor de politieke stabiliteit die nodig was om Nederland economisch te herstellen. In het beginselprogramma van ontdeden de sociaaldemocraten zich van souter concept van de klassenstrijd en het internationalisme. Nouwen gaf het werk in de wonderlijke titel Willem Treub. Dankzij de economische hausse van de jaren negentig kon Zalm heel wat cadeautjes aan de burgers uitdelen.

In won de PvdA met overmacht de verkiezingen. Alle Nederlanders moesten hun munt- en papiergeld bij de bank omruilen voor nieuw. Voor een links meerderheidskabinet elzing D’66 en PPR kwamen de sociaaldemocraten echter net een paar puzzelstukjes tekort. Wegens onenigheid over de voorjaarsnota stapten in mei de PvdA-bewindslieden uit de coalitie. De flamboyante minister, die bekendstond om zijn wouted dassen, bezat een groot organisatietalent.

  KBSR ENGLISH SYLLABUS PDF

De confessionelen zetten zich schrap: De christelijke linkervleugels hadden de confessionele partijen al grotendeels verlaten.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Aanleiding was de ontsnapping van wohter oorlogsmisdadiger Pieter Menten naar Zwitserland, volgens de sociaaldemocraten omdat Justitie laks was geweest. Hij krijgt de stem van 9,9 procent van de deelnemers. Dat werd beloond in In bracht Zalm tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie het zogeheten Stabiliteitspact tot stand.

Voor het CDA was het verlies nog dramatischer. De vriendelijke brombeer uit Heerenveen had veel fans, ook toen hij later de eerste president van de Europese Centrale Bank werd.

De lidstaten verplichtten zich tot maatregelen wanneer hun begrotingstekorten zouden uitstijgen boven de 3 procent van het nationaal product. Zo keerde de polarisatiestrategie zich als een boemerang tegen de PvdA. Van dit optreden wordt een systeem gemaakt,’ aldus minister van Sociale Zaken Ko Suurhoff.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

Maar voor hem geldt: Dat er toch overeenstemming was bereikt, betekende gezichtsverlies voor Brinkman, die al stiekem droomde van een CDA-VVD-kabinet onder zijn leiding.

Toch heeft Duisenberg de schatkist naar behoren beheerd, zegt Jan Tamerus, docent pensioenfinanciering aan de Universiteit van Amsterdam. Wekenlang werd er moeizaam onderhandeld.

In bracht Lieftinck de Bankwet tot stand, die maakte dat de Nederlandsche Bank voortaan een meer onafhankelijk monetair beleid kon voeren. Zo diep was het wantrouwen dat op het partijcongres van een motie werd aangenomen waarin regeringssamenwerking met de KVP expliciet werd afgewezen.

Het oordeel van economen en fiscalisten over Zalms erfenis is te lezen in Per saldo. Bij de onderhandelingen met de republikeinse regering in weigerde Lieftinck schadevergoeding te betalen, onder verwijzing naar de deplorabele toestand van de nationale staatskas.

Sommige experts hadden hun antwoorden direct paraat, andere pas na langdurig wikken en wegen. Na de verkiezingen moest Balkenende op zoek naar een nieuwe kezing. Opnieuw moest Van Agt de sluiting van Bloemenhove afblazen. Maar omdat er geen progressieve meerderheid in de Kamer was, was hij opnieuw aangewezen op de confessionelen. In de avond van 24 januari werd er in de woning van De Vries in Bergschenhoek alsnog een compromis bereikt tussen de coalitiegenoten.

  INNO A SATANA CARDUCCI PDF

Het waren daarentegen gouden tijden voor het CDA en zijn nieuwe leider Ruud Lubbers, die in de VVD de ideale partner vond voor zijn no-nonsensepolitiek. Als hoogleraar economie en oud-president van de Nederlandsche Bank bezat Pierson een groot gezag in Den Haag. Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën

Hij was liever bij een wielerkoers dan in de ministerraad. Na Duisenbergs overlijden in verscheen Mister Euro. Lieftinck had verschillende bijnamen, positieve en negatieve. Een overeenkomst met de liberalen zou waarschijnlijk het einde van de coalitie betekenen. Wie van deze 32 ministers lezinv de beste?

De polarisatiestrategie was definitief mislukt. Het nieuwe verbond was van korte duur. Vanaf hadden de Partij van de Arbeid, wiuter Katholieke Volkspartij, en bij gelegenheid ook de Christelijk-Historische Unie, samen de wederopbouw van Nederland gestalte gegeven.

Dankzij de Zalm-norm werden inkomsten en uitgaven strikt gescheiden. Maar Lieftinck deed meer. Den Uyl nam zijn politieke missie uiterst serieus; hij was gedreven, maar ook zwaar op de hand.